Gå til hovedinnhold

Lindabs bærekraftplan

På Lindab har vi en overgripende bærekraftsplan med målsetninger og aktiviteter som bestemmer hvordan vi jobber med bærekraft.

Lokale planer kommer til å utarbeides for hver del av Lindab. Det kommer til å lede mot å gjennomføre den overgripende planen og sette fler detaljerte mål.

Vi har mye å gjøre, men er på god vei.

Globale mål

Lindab støtter Agenda 2030, FN's 17 globale mål for en bærekraftig og rettferdig verden. Produktene og løsningene vi utvikler og selger, samt vår arbeidsmetodikk, bidrar hovedsakelig til tolv av disse målene. Du kan lese mer i vår bærekraftsplan for å se hvilke områder som bidrar til hvilke mål.

Bærekraftsrapport

Vårt arbeid med bærekraft er integrert i virksomheten vår, og vi har derfor en integrert årsrapport og bærekraftsrapport. De langsiktige målene er like viktige, uavhengig av om de er økonomiske mål eller bærekraftsmål.