Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Her er noen spørsmål vi ofte får rundt Åpenhetsloven. 

Vår Bærekraftsansvarlig Cecilia Cederek har svart på de:

Har bedriften gjennomført aktsomhets­vurderinger, det vil si vurdert bedriftens påvirkning på arbeidstageres og menneske­­rettigheter i leverandørkjeden?

"Lindab Group har i mange år aktivt arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsrettslige spørsmål. I 2009 ble vi medlemmer av UN Global Compact. I 2020 oppdaterte vi vår prosess og startet Lindab Supplier Program. I dag vurderer vi ikke bare alle våre leverandører, men inkluderer også Lindabs egen organisasjon og våre kunder/sluttkunder i prosessen."

Hvilke risiko for brudd på arbeids­tagers og menneskerettigheter har bedriften avdekket de siste fem år?

"En del av vår leverandørvurdering er at våre leverandører skal signere Lindabs Supplier Principles. I løpet av denne perioden har vi bare hatt én leverandør som ikke ønsket å signere eller som hadde en tilsvarende og godkjent egen atferdsregel. Vi samler nå inn mer informasjon om selskapet for å se hva neste steg blir.
Lindab er involvert både i byggebransjen og stålbransjen, som begge har dokumenterte problemer med menneskerettigheter, arbeidsforhold, helse og sikkerhet."

Hvilke tiltak har bedriften iverksatt de siste fem år for å forbedre arbeidstagers og menneske­rettigheter i leverandørkjeden?

"Vi inkluderer våre leverandørprinsipper i alle nye kontrakter, og vi samler mer informasjon om selskapene vi har identifisert enten gjennom egenvurderinger eller tredjepartsgranskninger."

Hvilke tiltak har bedriften gjort for å overvåke og avdekke brudd arbeids­tagers og menneskerettigheter de siste fem år?

"Vi har oppdatert vårt Lindab Supplier Program for å også inkludere Human Freedom Index i tillegg til Corruption Perception Index. Lindab har også oppdatert alvorlige uregelmessigheter, lovbrudd eller alvorlige brudd på våre retningslinjer eller policyer."

Hvilke prioriteringer for å følge opp arbeidstagers og menneskere­ttigheter har bedriften gjort for de neste fem år?

"Lindab vil inkludere flere nivåer av leverandører i Lindab Supplier Program for å få en dypere forståelse av flere ledd i leverandørkjeden. Vi vil også fokusere på opplæring i Lindabs atferdsregler."

Hvilke standard kontraktsvilkår har bedriften angående arbeidstagers- og menneskerettigheter i sine kontrakter med leverandører?

"Se våre Supplier Principles"

Har bedriften kontrakter uten slike standard kontraktsvilkår? Hvilke kontrakter gjelder dette, og hvorfor har ikke virksomheten slike standard kontraktsvilkår i disse tilfellene?

"Alle nye kontrakter omfatter Lindab Supplier Principles, og arbeidet pågår for å kun samarbeide med Lindab-sertifiserte leverandører fra og med 2023."